Voorwaarden voor een dekking.

nlNederlands

 • Er wordt met onze kater niet gereisd dus uw poes zal onze kater een bezoek moeten brengen.
 • Uw poes is vriendelijk naar mensen.
 • Uw poes is getest op HCM en PKD.
 • Uw poes is geënt tegen niesziekte en kattenziekte en beide entingen zijn niet ouder dan een jaar.
 • Uw poes is in het bezit van een recent testbewijs van de test op FIV en FELV.
 • Uw poes draagt geen parasieten met zich mee zoals vlooien of heeft geen huidaandoening zoals schimmel.
 • De nageltjes van uw poes moeten geknipt te zijn.
 • U gaat akkoord met het dekbedrag.
 • Voor een herdekking mag u uiteraard (maximaal 3x) terugkomen met dezelfde test voorwaarden, met dezelfde poes als:
 • De poes niet zwanger blijkt te zijn.
 • Alle kittens van de poes dood geboren zijn.
 • Als het nestje van de poes bestaat uit 1 kitten.
 • Als het nestje van de poes uit 2 kittens bestaat, mag dezelfde poes voor de volgende dekking terug komen en dan betaalt de eigenaar van de poes 50 % voor het dekgeld. (voor het bedrag wat dan geldt). 
 • U gaat akkoord dat er geen katertjes uit een dekking met Dragon voor de fok verkocht,weggeven of zelf gehouden worden. In overleg met ons kunnen we praten over een uitzondering hierop. Poesjes mogen in overleg met ons wel naar fokkers.
 • Herdekking blijft uiteraard geldig zo lang de betreffende kater functioneert als dekkater en aanwezig is bij Cattery Tekyni / Cattery de Scharreltjes. Indien de kater om welke reden dan ook, niet meer als dekkater beschikbaar is, vervalt elk recht op herdekking.
 • U krijgt van ons een dekcontract mee.

gbTerms and conditions for mating

 • We do not travel with our boys, so your girl needs to pay us a visit.
 • Your girl is friendly towards people.
 • Your girl is tested on HCM and PKD.
 • Your girl is vaccinated against cat flew, cat disease and both vaccinations are not older than one year.
 • Your girl owns a recent test certificate on FIV and FELV.
 • Your girl has no parasites as fleas and no skin condition like skin fungus.
 • Nails need have to be cut.
 • You approve the mating behavior.
 • If your girl doesn’t get pregnant after visiting our stud you can return (max. 3x) for re-mating without any extra charge.
 • You need again to apply to all the conditions.
 • If your girl has one kitten you get the right for re-mating without any charge.
 • If your girl has two kittens you get the right for re-mating for 50% of the normal rate.
 • You agree that no boys from Dragon will be sold or kept for breeding. Exceptions need to be discussed with us in advance. Ladies however are allowed also after discussion to move to breeders.
 • Re-breeding obviously remains valid as long as the respective male functions as a stud at Cattery Tekyni / Cattery Scharreltjes. If the male for whatever reason, is no longer available as a stud, any right to re-breeding is no longer valid.
 • You will get a mating contract from us.

deAllgemeinen Bedingungen für eine Deckung

 • Unser Kater reist nicht, ihre katze verbleibt in unserem hause
 • Ihre katze ist freundlich im umgang mit menschen
 • Ihre katze getestet gegen HCM und PKD
 • Ihre katze ist geimpft gegen katzenschnupfen/Seuche und die impfung ist nicht älter als ein Jahr
 • Sie sind im besitz eines kürzlich gemachten tests für FIV und FELV.
 • Ihre katze hat keine parasiten, flöhe und/oder hat ein hautproblem z.b.: schimmel
 • Die nägel ihrer katze müssen gekürzt sein.
 • Sie sind im vorhinein einverstanden mit der deckgebuehr
 • Sollte ihre katze trotz einer gelungenen deckung nicht schwanger sein, haben sie das recht zurück zu kommen für eine gratis nachdeckung. (max. 3x)
 • Sollte eine erneute deckung nötig sein, müssen wieder alle bedingungen erfüllt werden.
 • Bei der geburt von nur einem kätzchen, haben sie recht auf eine erneute deckung
 • Bei der geburt von nur zwei katzchen haben sie recht auf eine erneute deckung für die hälfte der deckgebühren
 • Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass keine kater aus dieser deckung mit Dragon zur zucht verkauft, weg gegeben oder selbst behalten werden. katzen dürfen ausschliesslich in ihrer eigenen cattery verbleiben, oder nach absprache mit uns an andere catteries verkauft werden.
 • Nachdeckung bleibt natürlich gültig, solange die kater funktionieren als stud und leebt an Cattery Tekyni / Cattery de Scharreltjes.
  Wenn die kater aus irgendeinem grunde nicht mehr als ein stud zur Verfügung steht, es gibt kein Recht mehr fur ein nachdeckung.
 • Sie erhalten von uns einen deckvertrag.